Manuals…
‣ ... que sempre venen bé

En aquesta pàgina tinc llistats alguns manuals que considere útils. Si no pots viure sense algun manual (ja siga d’un llenguatge de programació, d’instal·lació o d’ús d’algun programa, etc.) i vols dir-me quin és, t’estaré ben agraït.

AWK

BASH

Freeling

GIT

SQL

WordPress

XML i XSL