Manuals d’XML i XSL

Avui estava intentat fer unes xicotetes transformacions a un XML que representava un model d’una llengua representat en n-grames, per tal d’eliminar algunes de de les entrades, i obtenir el resultat ordenat per la quantitat d’aparicions del n-grama en qüestió.

Ací va un exemple de l’XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ngrams> <entry length="0" string="" count="278402143"></entry> <entry length="3" string="##a" count="3725333"></entry> <entry length="2" string="ab" count="656482"></entry> <entry length="3" string="aab" count="3561903"></entry> <entry length="1" string="d" count="6075086"></entry> <entry length="3" string="#ex" count="5940835"></entry> <entry length="3" string="ai$" count="1035105"></entry> <ngrams>

En concret, volia eliminar els n-grames de longitud 0 (que, per cert, no haurien d’estar al model original, però això és un altre tema) i tots aquells que contenen # o $ (indicadors d’inici i final de paraula respectivament). Després, el resultat volia mostrar-lo ordenat per nombre d’aparicions (paràmetre count).

Amb aquesta fulla d’estils [...] (mostra l'entrada completa)

Programació
a, ex

Segona excursió a Bernia: el Forat…

Diumenge passat, 30 de novembre, era la data escollida per la Regidoria de Normalització Lingüística per la segona visita a Bèrnia d’aquesta edició. En principi, la idea era anar al Fort de Bèrnia, però com que el guia (Baptiste Banyuls) és biòleg, i va considerar més interessant la flora que hi ha de camí al Forat, els organitzadors van decidir canviar-la.

I com que ja portàvem tres setmanetes amb excessos de festa, vam decidir fer cap de setmana natural. Així, la idea era que la gent jove de la banda passarem un dia de senderisme, sense cassalla, i gaudint del paisatge. Però uns no podien perquè es quedaven a [...] (mostra l'entrada completa)

Personal
comment-5506