Manuals d’XML i XSL

Avui estava intentat fer unes xicotetes transformacions a un XML que representava un model d’una llengua representat en n-grames, per tal d’eliminar algunes de de les entrades, i obtenir el resultat ordenat per la quantitat d’aparicions del n-grama en qüestió.

Ací va un exemple de l’XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ngrams> <entry length="0" string="" count="278402143"></entry> <entry length="3" string="##a" count="3725333"></entry> <entry length="2" string="ab" count="656482"></entry> <entry length="3" string="aab" count="3561903"></entry> <entry length="1" string="d" count="6075086"></entry> <entry length="3" string="#ex" count="5940835"></entry> <entry length="3" string="ai$" count="1035105"></entry> <ngrams>

En concret, volia eliminar els n-grames de longitud 0 (que, per cert, no haurien d’estar al model original, però això és un altre tema) i tots aquells que contenen # o $ (indicadors d’inici i final de paraula respectivament). Després, el resultat volia mostrar-lo ordenat per nombre d’aparicions (paràmetre count).

Amb aquesta fulla d’estils [...] (mostra l'entrada completa)

Programació
a, ex