Casualitats i política

“En política les casualitats no existeixen. I si existeixen, han estat perfectament planificades.”
Winston Churchill
Miniposts